Kommuneplan 2009
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 12. November 2008 21:17

Århus - en sund og bæredygtig by

- Hvordan skal Århus udvikle sig de næste 15-20 år?
- Hvilke principper skal følges, for at Århus kan gå hen og blive  En god by for alle, som der lægges op til i Kommuneplan 2009?
- Og hvordan kan jeg være med til at påvirke processen?


Disse spørgsmål lyder måske meget "Århussianske", men Kommuneplan 2009, har også betydning for Solbjerg.
Århus Kommune indbyder nu borgerne, til en møderække, hvor du har mulighed for at spørge ind til Kommuneplan 2009. Møderne er delt op efter lokalområder og onsdag den 26. november 2008 kl. 17.00-21.00, er det for lokalområderne Tranbjerg, Mårslet, Solbjerg, Beder-Malling, Hasselager-Kolt, Ormslev-Stavtrup, Harlev-Framlev og Sabro-Borum. Alle møder forgår i Rådhushallen på Århus Rådhus.

klik på læs mere for at få yderligere informationer og links om emnet,


Udvidet nyhedstekst

Du får samtidig mulighed for at udtale dig om de enkelte elementer i kommuneplanen, og det bliver også muligt at få mere konkret at vide, hvad kommuneplanen betyder for de forskellige lokalsamfund i kommunen.
Kommuneplanen handler blandt andet om de nye byer eksempelvis ved Elev og Malling.
Kommuneplan 2009 er lavet på grundlag af Planstrategi 2008 som danner rammerne for indholdet i forslaget.

læs mere om Planstrategi 
læs mere om Kommuneplan 2009 
Læs mere om rammebestemmelserne for alle delområder i Kommuneplan 2009
Se rammebestemmelserne for Solbjerg i Kommuneplan 2009 og kortbilag

Bemærk at der kan være tale om store dokumenter, så det kan tage lidt tid at hente dem.