Brugerundersøgelsen-Giv din mening til kende
Skrevet af webmaster d. 05. June 2009 22:24

Så er brugerundersøgelsen afsluttet

Tusind tak til alle de familier og medlemmer af Solbjerg Fællesråd, som har deltaget i besvarelsen af undersøgelsen omkring ønsker til motions- og fritidsudbudet i Solbjerg.

Det er glædeligt at se, at et bredt udsnit af beboerne i Solbjerg og omegn har valgt at besvare analysen. Der er besvarelser på tværs af alle alders grupper – fra 7 til 70 år. Mange har endvidere brugt tid på at komme med yderligere forslag og kommentarer. Så der er mange informationer, der nu skal behandles.

Arbejdsgruppen bag brugerundersøgelsen vil i løbet af de kommende uger analysere de indkomne svar. Der vil blive udarbejdet en sammenhængende rapport, som vil danne rammerne for det kommende arbejde med fremtidens motions- og fritidsudbud i Solbjerg.

Analyseresultaterne vil være et en vigtig brik i den videre langsigtede dialog med kommunen og i prioriteringen af konkrete tiltag indenfor den nærmeste fremtid.

I august nummeret af Solbjerg*Nu vil de overordnede konklusioner bliver beskrevet og oplægget til videre aktiviteter vil blive gennemgået.

Vinderne af de 6 gavekort er udtrukket og vil snarest blive kontaktet med henblik på overrækkelsen af præmien. Vinderne vil ligeledes blive offentliggjort i Solbjerg*Nu og her på Portalen.

Rigtig god sommer til alle og venlig hilsen - Haludvalget / arbejdsgruppen