Udbyttet af første sæson
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 26. September 2009 11:04
MANGE BÆKKE SMÅ, GØR EN STOR Å

Solbjerg Idrætsforening har det forløbne år tegnet OK-kort efter sponsoraftale med Brugsen i Solbjerg.
Aftalen går i sin enkelhed ud på, at OK og Brugsen betaler et beløb for hver litter og hver vask, hvor kunden betaler med et OK-kort tegnet gennem et medlem af Solbjerg Idrætsforening, uanset om brugeren af kortet er medlem af idrætsforeningen. Aftalen gælder for brug på anlægget i Solbjerg.
Foto: Carsten Frisgaard
Lørdag den 19. september, kunne Niels Celund så overrække udbyttet af første sæson til idrætsforeningens hovedformand,  Erik Hansen.
Beløbet blev på 11.550,33 kr.

Både Erik Hansen og Niels Celund udtrykker stor glæde over samarbejdet, og har derfor aftalt at fortsætte aftalen i den nye sæson, for både eksistrende og nytegnede kort. Så det er ikke for sent at får et OK-kort og samtidig støtte sporten i Solbjerg.

Kun antallet af kort, og hvor meget de bliver brugt, sætter maksimum for, hvad det kan blive til for næste sæson - vi følger spændt udviklingen.
 
På bestyrelsesns vegne
Carsten Frisgaard