Nyt om Børnegården i Sobjerg
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 06. December 2009 20:34
Arbejdet med Børnegården i Solbjerg går fremad

Den 30. november blev der afholdt Informationsmøde om den private pasnings mulighed der tænkes oprettet.
Mødet forløb fint og at det er tiltrængt med en endnu en ny institution i Solbjerg, viser de 13 forhåndstilmeldinger vel også, og at der er 6 der ønsker passning allerede i januar og februar, viser vel kun at det er her og nu der er behov.

Børnegården har modtaget et informations brev fra Århus Kommunes Bygningsinspektorat, hvor de infomerer om at ansøgning om oprettelse af Børnegården, er sendt ud til nabo høring. Det må betyder at kommunen principielt har godkende at bygningernes brug, ændres til børneinstitution.

Du kan følge arbejdet med Børnegården HER