CO2-neutral strøm i massevis
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 08. March 2010 15:53

En mølle skal stå i Solbjerg

De er 150 meter høje. De producerer CO2-neutral strøm i massevis, der er 13 af dem og de skal placeres i 6 områder i Århus Kommune.
De seks områder ligger ved Borum, ved Todbjerg, ved Mejlby, ved Hørslev, i tilknytning til Studstrupværket og ved Solbjerg.

Borum bliver sandsynligvis det første sted i Østjylland, som bliver nabo til en af de tretten kæmpevindmøller.
Det får nu borgere i Borum til at se med bekymring på planerne. De vil nu overveje, om de skal protestere mod planerne.

Hvor skal møllen i Solbjerg så stå? Klik på "Læs mere"


Udvidet nyhedstekst
Århus Byråd har i den nye kommuneplan udpeget seks områder, hvor der kan bygges i alt 13 vindmøller med en højde mellem 125 og 150 meter.

I flere år har det været småt med opførelsen af nye vindmøller i Århus Kommune, hvor fem gamle vindmølleområder med plads til 65 meter høje vindmøller forlængst er fuldt udbyggede.

Derfor afsatte Århus Byråd i den splinternye Kommuneplan 2009 seks områder, hvor der kan bygges i alt 13 vindmøller med en højde mellem 125 og 150 meter.

Læs uddrag af Kommuneplan 2009 omhandlende vindmøllerne her
læs hele Kommuneplane 2009 her