Den nye busplan i Århus
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 21. June 2010 20:45

Så tager Århus Kommune beslutning om den kollektiv trafikplan

Forslaget til en ny kollektiv trafikplan blev forelagt Byrådet i marts måned i år. Byrådet besluttededa at Midttrafik skulle sende det samlede forslag til nyt rutenet ud i en offentlig høring i løbet af foråret, idet Byrådet først herefter ville tage stilling til kommunens fremtidige kollektive trafik.

I et af de 3 bilag der er at se i dagsordenen, fremgår det, at der beregnes ca. 6 millioner til nye endestationer, bussluser og skiltning, hvilket  lyde af lidt, når man kikker på forholdene på Østergårdsvej og den nuværende fartdæmpning.

Her kan du læse Århus Kommunes dagsorden for Byrådsmødet den 24. juni klokken 16:00.
Direkte link til  SAG 10.