Vindmølle i Astrup Mose
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 21. August 2010 21:40

Hørringsrunde om vindmølle i Astrup mose er nu startet

Århus Byråd har det mål, at Århus Kommune skal være CO2-neutral i 2030. På den baggrund er der i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2009 gennemført en undersøgelse af placeringsmuligheder for større vindmøller i Århus Kommune, hvor Solbjerg indgår.

Århus Kommune indleder nu første høringsrunde, hvor alle kan komme med ideer og forslag til planlægningen af opstillingen af en 130-150 meter høje vindmøller, ved Astrup mose. 

Den offentlige høring forløber i fire uger fra den 18. august til den 15. september 2010. Ideer og forslag til den videre planlægning bedes mærket "Vindmølleprojekt ved Solbjerg".

Læs mere på
Århus Kommunes hjemmeside, se Høringsfolder samt mere om baggrunden.

Foto: Århus Kommunes høringsfolder Foto: Århus Kommunes høringsfolder
Møllen se fra Astrup Kirke Møllen se fra Solbjerg Hovedgade syd