Pressemeddelelse
Skrevet af webmaster d. 21. September 2010 09:31

Til Solbjergborgere

Som lovet på borgermødet den 9.9.2010 indbydes der hermed til stiftende generalforsamling i ’Solbjerg Gruppen – Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle’. Indbydelsen er udsendt til alle, som har sendt mig deres e-mailadresse.

Mødested: Fritidscenteret, Solbjerg Hovedgade 88
Mødetidspunkt: Torsdag den 23.9.2010, kl. 19:00

Baggrunden er, at vi er nødt til at gøre noget aktivt for at sikre vort lokale miljø. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og se på, at en projektmager får grønt lys til at gennemføre et byggeri af en type, som alle andre steder har medført betydelige gener for naboerne. Personligt opfatter jeg, at de eksisterende regler for denne type byggeri er utilstrækkelige. Politikerne har ikke det fornødne grundlag at beslutte på. Byggeriet af en sådan Vindmølle er reelt byggeri af en mellemstor industrivirksomhed i 100 meters højde. Problemet er blot, at lydenergien må være 4 gange højere fra en vindmølle end fra en industrivirksomhed på jorden.

Jeg forestiller mig, at foreningen skal være ......... Klik på "Læs mere"


Udvidet nyhedstekst

Til Solbjergborgere

Som lovet på borgermødet den 9.9.2010 indbydes der hermed til stiftende generalforsamling i ’Solbjerg Gruppen – Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle’. Indbydelsen er udsendt til alle, som har sendt mig deres e-mailadresse.

Mødested: Fritidscenteret, Solbjerg Hovedgade 88
Mødetidspunkt: Torsdag den 23.9.2010, kl. 19:00

Baggrunden er, at vi er nødt til at gøre noget aktivt for at sikre vort lokale miljø. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og se på, at en projektmager får grønt lys til at gennemføre et byggeri af en type, som alle andre steder har medført betydelige gener for naboerne. Personligt opfatter jeg, at de eksisterende regler for denne type byggeri er utilstrækkelige. Politikerne har ikke det fornødne grundlag at beslutte på. Byggeriet af en sådan Vindmølle er reelt byggeri af en mellemstor industrivirksomhed i 100 meters højde. Problemet er blot, at lydenergien må være 4 gange højere fra en vindmølle end fra en industrivirksomhed på jorden.

Jeg forestiller mig, at foreningen skal være tilknyttet ’Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller’. Dette medlemskab vil koste 50 kroner per husstand per år - og det vil være det værd.

Jeg har vedhæftet et forslag til vedtægter, som i alt væsentlig hviler på et forslag fra ’Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller’.

Jeg vil foreslå et kontingent til lokalforeningen på 200 kroner per husstand per år, da vi er nødt til at få etableret noget økonomi til arbejdet.

Jeg foreslår, følgende dagsorden til den stiftende generalforsamling:

1. Valg af: a) dirigent b) referent
2. Gennemgang af forslag til vedtægter
3. Fastsættelse af kontingent for medlemskab af foreningen
4. Valg af formand
5. Valg af 5- 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
7. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
8. Eventuelt

Tag gerne naboen med, da alle er velkomne.


Med venlig hilsen

Gunner Thomassen

Kærgårdsvej 64
8355  Solbjerg
T.:(+45)8692 6260
M.:(+45) 2921 6263
 

Udkast til Vedtægter