Solbjerg vandværk melder om Vandfourening
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 27. October 2010 21:02
Solbjerg Vandværk levere igen rent vand.

Aarhus Kommunes embedslæge har ophævet anbefalingen om at koge vandet.

Det er ikke længere nødvendigt at følge den tidligere kogeanbefaling, da vandet ved de seneste analyser igen er rent.

Klik på læs mere for at se gårsdagens artikelUdvidet nyhedstekst

 Solbjerg Vandværk har i dag konstateret en forurening af drikkevandet fra vandværkets boring. forureningen ramme 890 husstande øst for Gammel Horsens Landevej.

Analyser af drikkevandet har vist, at det er forurenet med bakterier. Det anbefales derfor, at alt vand, der bruges til drikkevandsformål, koges inden brug.
Der er kun en meget lille risiko for at du bliver syg hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er er kun fundet små mængder bakterier, Men kog vandet fra nu af, før du drikker det.
Ved kogning forstås opvarmning til 100 grader ("spilkoge") i 2 minutter. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kaffemaskiner er ikke anvendelige.

Du kan følge udviklingen her på siden eller hos
DR P4

Klik på læs mere for at se "Kogeanbefaling - hvorfor og hvordan"

 

Sidste nyt
28-10-2010 16.00

Solbjerg vandværk venter på resultatet af 3 prøver taget på ledningsnettet i går ved 17 tiden. Resultatet af disse prøver forventes sidste på etermiddagen i dag.
Embedslægen vil derefter tage stillingen til analyserne og fortælle vandværket om det videre forløb.
Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt.

 

Coliforrne bakterier er naturlig forekommende i jord, forrådnet plante materiale og overfladevand.

Formål
Bemærkninger
Drikkevand
Kun kogt vand anbefales
Kaffe- og
Disse opnår sjældent en temperatur på 100° Gi 2 minutter.
themaskiner
Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt.
Madlavning
Forurenet vand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.
 
lign.
Skylning af salat o.
Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af
lign.
grøntsager, som skalspises rå. I stedet kan skylningen
 
foretages med kogt J and.
Personlig hygiejne
Vandet kan benyttes til bruse- og karbadning, men vær
 
opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.
 
Håndvask inden madlavning foretages i kogt vand.
Tandbørstning
Forurenet vand må ikke bruges. Kogt vand kan anvendes.
 
Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.
Opvask
Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet
 
der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte
 
kontaktsmitte ).
 
Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en
 
temperatur af vandet på mindst 80° C, kan anvende forurenet
 
vand.
Tøjvask
Til maskinvask ved temperaturzeu'' kan anvendes forurenet
 
vand.
 
-
Vanding
Grøntsager, der spises rå, må ikke vandes med forurenet vand.