Generalforsamling i Solbjerg Søsport
Skrevet af webmaster d. 31. January 2014 16:35

Januar er forbi og det er nu tid til Generalforsamlinger i Solbjerg

Generalforsamling i Solbjerg Søsport

Mandag den 24. februar 2014 kl. 19.30 i fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent 2014 5. Fremlæggelse af budget 2014

Pause med kaffe, ost og vin

6. Indkomne forslag (sendes til formand Jesper Bolvig, jesb@tulip.dk senest den 17.02.2014).
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Bestyrelsen, Solbjerg Søsport

Se indbydelsen fra Søsporten HER