Dagplejen hjem til Solbjerg
Skrevet af DT8411 d. 19. November 2015 15:27

Jimmy Pedersen, Pædagogisk leder i KærgårdenRådmand Bünyamin Simsek følger indstillingen fra bestyrelserne i Mårslet og Solbjerg, og dagplejen i Solbjerg bliver nu forankret i Solbjerg Dagtilbud.

Det er besluttet, at dagplejen i Beder / Malling forsætter i den nuværende organisering, mens dagplejen i Mårslet og Solbjerg fremover vil blive forankret i lokaldistriktets dagtilbud, som indstillet fra begge dagtil-budsbestyrelser.

Klik på "Læs mere"


Udvidet nyhedstekst

Rådmanden for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, tog tirsdag den 17.11.2015 stilling til forslagene om reor-ganisering af dagplejen i område Oddervej.

Det er besluttet, at dagplejen i Beder / Malling forsætter i den nuværende organisering, mens dagplejen i Mårslet og Solbjerg fremover vil blive forankret i lokaldistriktets dagtilbud, som indstillet fra begge dagtil-budsbestyrelser.

Dagplejen i Solbjerg vil dermed blive en del af Solbjerg Dagtilbud fra den 1. januar 2016, og børn indmeldt i dagplejen vil herefter være garanteret plads i en af dagtilbuddets børnehaveafdelinger, ligesom de vil være omfattet af søskendefordel m.v.

Alle forældre og medarbejdere i dagplejen vil snarest blive inviteret til møde med den kommende leder af dagplejen i Solbjerg, pædagogisk leder i Kærgården, Jimmy Pedersen, og dagtilbudsleder Kim Sønderkær, med mulighed for at få præsenteret de tanker om fremtidig organisering de, og det øvrige lederteam, har tænkt, men også med mulighed for at bidrage, nuancere og kvalificere samarbejdet og organiseringen.

Der er lagt vægt på en omfattende overdragelse mellem Mårslet og Solbjerg Dagtilbud, samt en sikring af dagplejen som et unikt tilbud til forældrene i Solbjerg. Medarbejderne i dagplejen, og dagtilbuddets øvrige afdelinger, vil som en naturlig del af processen blive inddraget i størst muligt omfang.

En forsættelse af dagplejens eksemplariske samarbejde med Solbjerg Lokalcenter, der huser dagplejens legestue, vil forsat blive prioriteret meget højt.

Se brochure om Solbjerg Dagtilbud