Pressemeddelelse fra PMIS
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 02. March 2008 14:02
Det nytter at stå sammen i lokalsamfundet og gå i konstruktiv dialog med politikere og forvaltning i Århus Kommune. Pasningsproblemerne i Solbjerg og andre yderområder i Århus Kommune ser ud til at blive løst efter, at Pas Mig I Solbjerg har sat problematikken på dagsordenen.
 
På vegne af Pas Mig I Solbjerg
 
Marianne Weinreich

Læs pressemeddelelsen fra Pas Mig I Solbjerg/PMIS, klik på "Læs mere" ----->

Udvidet nyhedstekst

PRESSEMEDDELELSE
Solbjerg d. 28. februar 2008

Pasningsproblemer i Solbjerg på vej mod en løsning!
Torsdag d. 14. februar bekendtgjorde Børn og Unge-rådmand Louise Gade i en pressemeddelelse, at hun inden sommerferien vil indstille til byrådet, at pasningsproblemerne i Solbjerg skal løses gennem opførelse af en pavillon.

Udmeldingen er kulminationen på måneders dialog om løsninger på pasningsproblemerne i Solbjerg mellem Pas Mig I Solbjerg, politikere og forvaltning i Århus Kommune. I ugen op til pressemeddelelsen deltog PMIS således både med et indlæg på Børn og Unge-udvalgets møde tirsdag og blev umiddelbart herefter inviteret til møde hos Louise Gade torsdag d. 14. På mødet udtrykte Louise Gade stor forståelse for, at situationen i Solbjerg kræver en snarlig løsning.

Den løsning, som Århus Kommune nu arbejder på, er at etablere vuggestue- og børnehavepladser i en pavillon i Solbjerg. Hvis der i løbet af de kommende år viser sig at være et konstant behov for de ekstra pladser, har rådmanden lovet at etablere en permanent institution.

Pavilloner er topmoderne og lækre
I PMIS er vi meget glade for pavillon-løsningen - ikke mindst fordi, det er en af de løsninger, vi selv har bragt på banen. Det er vigtigt at understrege, at en pavillon ikke er en gammel, kold skurvogn, men en topmoderne bygning, der indeholder alle de faciliteter, som en almindelig institution har. Den eneste forskel er, at bygningen kan pilles fra hinanden igen og flyttes til et andet område, hvis behovet for pasning ændrer sig i Solbjerg.

Det er endnu ikke afgjort, hvor pavillonen skal opføres. Det lægger forvaltningen op til skal besluttes i samråd med alle relevante parter i Solbjerg. Det første møde i den forbindelse afholdes allerede d. 6. marts i Solbjerg. Den endelige beslutning vedr. pavillonen træffes af Århus Byråd. Ifølge Louise Gade fremsætter hun forslaget inden sommerferien.

Lokaldemokratiet virker!
Pas Mig I Solbjerg er et netværk af forældre og andre interessenter, der arbejder for at sikre pasning til børn i alderen 0-6 år i Solbjerg. PMIS er uafhængig af partipolitiske interesser. Vi har det sidste halve år været i dialog om holdbare løsninger på pasningsproblemerne i Solbjerg med både forvaltningen og politikerne. Udover udsigten til en pavillon er der også blevet oprettet 10 ekstra børnehavepladser i de eksisterende institutioner, mens der i Spiren fra 1. februar er etableret en vuggestuegruppe. Disse nye pladser er dog midlertidige og forsvinder igen om 1½ år.

Vi glæder os over udsigten til at Solbjergs børn kan blive passet i Solbjerg og over, at det nytter noget at stå sammen og gå i konstruktiv dialog med forvaltningen og politikerne. Vi forventer at samarbejde med forvaltningen indtil løsningen på pasningsproblemerne i Solbjerg er en realitet. 

På vegne af Pas Mig I Solbjerg

Marianne Weinreich
Tlf: 3013 5083
E-mail: pasmigisolbjerg@gmail.com
Web: www.pasmigisolbjerg.blogspot.com

Link til Louise Gades pressemeddelelse: http://www.aarhuskommune.dk/view/borger/familie_boern/nyheder/pressemeddelelser/view_col2_pressemeddelelser_2008_boern_og_unge?_page=nyhed/4828735