Bering-Beder-Vejen
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 08. July 2008 18:51
Århus Kommune starter for alvor op på Bering-Beder projektet

Mandag den 7. juli, åbnede Århus Kommune en ny hjemmeside, for vejprojektet Bering-Beder-Vejen, et projekt der har været mere end 11 år undervejs.

I Regionplan 1997 slås fast, at Århus Amt vil arbejde for, at der fastlægges en linjeføring for en ringvejs- forbindelse fra motorvejen ved Hørning, syd om Hasselager og Tranbjerg til amtsvej 608 (Oddervej). Linjeføringen skal fastlægges i samarbejde med Århus Kommune.

Århus Kommune har påbegyndt planlægningen af en ny vejforbindelse i det sydlige Århus, som forventes klar til ibrugtagning i 2012.

På Århus Kommunes Hjemmeside kan du følge med i, og læse meget mere om projektet.