Prisstigninger på daginstitutioner og busser
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 20. August 2008 21:07

Det bliver dyrt at bo i Århus Kommune, og endnu dyrere at bo i Solbjerg

Forældre med børn i vuggestue og børnehave, skal regne med kraftige prisstigninger efter 1. januar 2009.
Stigningerne er en direkte konsekvens, af overenskomstforhandlingerne på pædagogområdet, og de generelle prisstigninger.
Dette er dog den mindste del af stigningerne, den anden del er den obligatoriske madordning, som er dikteret af regeringen. Regeringen har besluttet at samtlige institutioner, inden den 1. januar 2010 skal have indført madordning, dog er der givet mulighed for at starte allerede 1. januar 2009, hvilket Århus Kommune nu gør.
Stigningerne vil ligge på mellem 21% og 39%

Læs mere på Århus Stiftstidendes hjemmeside.

Bus priserne får også en kraftig stigning, helt op til 14,00kr
Priserne for en billet med bybusserne fra Århus Kommunes udkantsområde (zone4) vil få en prisstigning fra 18.00kr i dag til 32,00kr efter 1. januar 2009.
Det er bestyrelsen i midttrafik, der på fredag skal tage stilling til et forslag der vil give disse stigninger.
Takstændringerne er et udtryk for, den tilpasning af taksterne i Midttrafiks område, som Århus Sporveje blev en del af i 2007.

Læs mere på JP's hjemmeside