Piskeris i Solbjerg
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 03. October 2008 22:38

Foto: VestasGigantmøller på vej til Solbjerg

Nu om stunder laver man vindmøller i størrelsesordenen 125-150 meter, til sammenligning må vindmøllerne i dagens vindmølleområder, kun have en totalhøjde på 65 meter over terræn, målt til vingespids, når spidsen er højest.
9 til 13 af disse kæmpe vindmøller, vil kunne producere mellem 50 og-72,5 gigawatttimer, det vil svare til 3-5 % af Århus Kommunes samlede elforbrug.

Vindmøllerne er tænkt sat op rundt om Århus, og i følge jpaarhus.dk og TV2 Østjylland vil en placering i Solbjerg kunne komme på tale.

Der er nogle kriterier der skal opfyldes for at udvælge områderne til vindmøller, blandt andet skal de stå i nærheden af andre større tekniske anlæg for at undgå at skæmme landskabet, og stå på behørig afstand af bolig- og byudviklingsområder.

Nu er det ikke givet, at der kommer kæmpe vindmøller til Solbjerg, det afhænger af det forslag til kommuneplanen som forventes i offentlig høring fra november til januar.

Læs mere på jpaarhus.dk og på TV2-Østjylland og deltag i debatten her på Portalen.