Elmevang får ingen tilsyn i 2010
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 29. April 2009 15:19

Lokalcenter Elmevang blandt de aller bedste i Århus Kommune

Embedslægen er så tilfreds med forholdene på Lokalcenter Elmevang, at de ikke skal regne med kontrolbesøge i 2010.

Det er Århus Kommunes hjemmeside som skrive dette og fortsætter:

Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden.I følge handleplanen er der handlet på samtlige anbefalinger både fra 2008 og fra 2009 ved udgangen af uge 15, og da tilsynsførende har tillid til at de skriftlige handleplaner også vil blive omsat til praksis, vil der ikke i 2010 blive ført tilsyn.

Læs hele artiklen på Århus Kommunes hjemmeside.