Vores Dagtilbud Mårslet Solbjerg
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 21. September 2009 15:13
Dagplejere i Solbjerg søges!

Vi søger medarbejdere som har:
" erfaring med børn
" børnevenlige rammer inde og ude
" personlige egenskaber til at skabe et godt og trygt miljø for børn
" ønske om at indgå i et positivt samar-bejde med forældre, kolleger og pædagogisk leder

Var det noget for dig og vil du gerne vide mere, ja så klik på "Læs mere" ----->

Udvidet nyhedstekst
Dagplejere i Solbjerg søges!

Vi søger medarbejdere som har:
" erfaring med børn
" børnevenlige rammer inde og ude
" personlige egenskaber til at skabe et godt og trygt miljø for børn
" ønske om at indgå i et positivt samar-bejde med forældre, kolleger og pædagogisk leder
Læs mere om
Dagplejen på

Foa's hjemmeside

og på

Dagplejens
hjemmeside

Du skal passe 4 børn i alderen 1/2 - 3 år i eget hjem - en arbejdsplads, hvor selvstændighed og ansvarlighed er vigtig. Vi tilbyder gode og engagerede kollegaer, fællesskab i legestuegruppe samt støtte og vejledning af pædagogisk leder.

Vi udlåner legetøj, inventar og hjælpemid-ler. Der er mulighed for at optage egne børn under 3 år i din dagpleje.

Du får en fast månedsløn og et skat-temæssigt fradrag efter gældende skatteregler til dækning af bl.a. en varieret kost til børnene og slitage på hjemmet.
 
Henvendelse til:
Pædagogisk leder
Hanne Hedegaard Mikkelsen
Tlf. 29 20 83 81