Pressemeddelelse fra PMIS
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 30. October 2009 21:34

Åbne breve til Gert Bjerregård og Per Juncker, B&U

Pas Mig I Solbjerg - PMIS - sender to åbne breve henholdsvis til Gert Bjerregård, Rådmand, og Per Juncker, planlægningschef, der begge spiller en central rolle i at løse et igen stigende pasningsproblem i Solbjerg.

Målet med brevene er at sætte fokus på pasningsproblemerne her i Solbjerg, hvor vi sætter børn i verden som aldrig før. Vi kan ikke se enden på køen af børn, der venter på institutionsplads og har i høj brug for en målrettet indsats fra Århus Kommune.

Læs hele pressemeddelelsen og se de åbne breve, klik på "Læs mere"


Udvidet nyhedstekst
Åbne breve til Gert Bjerregård og Per Juncker, B&U

Pas Mig I Solbjerg - PMIS - sender to åbne breve henholdsvis til Gert Bjerregård, Rådmand, og Per Juncker, planlægningschef, der begge spiller en central rolle i at løse et igen stigende pasningsproblem i Solbjerg.

Målet med brevene er at sætte fokus på pasningsproblemerne her i Solbjerg, hvor vi sætter børn i verden som aldrig før. Vi kan ikke se enden på køen af børn, der venter på institutionsplads og har i høj brug for en målrettet indsats fra Århus Kommune.

Konsekvenserne af manglende pasning i vores lokalområde er mange. Familie livet er under hårdt pres og børnenes dagligdag er præget af stress i morgen timerne og udkørthed i aftentimerne. Der er eksempler på at den ene af forældrene må sige sit job op - indtil nu kvinder. Andre får tilbudt plads i nordbyen og andre i Tranbjerg og Holme.

En mor ville forleden i desperation gå rundt til hver institution for at spørge om de ikke nok ville tage hendes barn ind, efter hun har kimet pladsanvisningen ned i flere uger med det samme svar – ”der er ikke nogen pladser i Solbjerg foreløbig”. En anden mor er blevet ringet op af pladsanvisningen, at der ikke er en plads til hendes barn til februar – hun kan først forvente plads tidligst til sommer. Vi hører også om et stigende "sorte dagplejere" og finder det urimeligt, at vi småbørnsforældre bliver tvunget ud i ulovligheder for at kunne blive i arbejde.

 

FAKTABOKS: PMIS er et netværk og debatforum for forældre og andre interessenter, der ønsker pasningsmuligheder til børn i aldrene 0-6 år i Solbjerg. Vi er uafhængige af partipolitiske interesser. PMIS ønsker at gøre politikerne opmærksom på den akutte overbelægning og mangel på pladser til pasning af vores børn samt pendlingproblemet i sydbyen. PMIS vil gerne deltage i arbejdet med at finde gode og holdbare løsninger på problemet både i form af her og nu løsninger og langsigtede løsningsmodeller. Manglen på pladser har store konsekvenser for familieliv, børnenes trivsel, arbejdsliv, lokalsamfund.

 

Ved oprettelse af permanente dagtilbudspladser i Solbjerg vil kommunen kunne forbedre pasningsgarantien og flere forældre fra kommunens yderområder vil få mulighed for at få deres børn passet i nærområdet. Ved at børn i førskolealderen bliver passet i eget nær område, vil det understøtte de forskellige udviklingstiltag, der igangsættes lokalt. Der er i dag også underskud af pladser i Midtbyen, hvilket blandt andet skyldes, at der er en del børn fra yderområderne, der passes i Midtbyen. De ekstra pladser i Solbjerg kan dermed være medvirkende til at afhjælpe det aktuelle behov for flere pladser i Midtbyen og der vil således være et mindre behov for at opføre dagtilbudspladser på dyre midtbygrunde. Ligeledes vil Solbjerg kunne aflaste pasningsproblemerne i Tranbjerg, Holme og Beder, ved at børnene ikke optager pladser i andre anvisningsdistrikter.

Vi ønsker at sætte skub i en konstruktiv dialog mellem B&U og os, og vi tilbyder vores hjælp i indsatsen til at holdbare løsninger. B&U har før gået ind i problemstillingen her i Solbjerg med god energi og institutionen Hasselhuset er et skridt på vejen, men vi er endnu ikke i mål.

Vi tror på Århus kommunes velvillighed og professionalisme og håber ikke at de bryder den tillid, vi har til dem.


Med venlig Hilsen

PMIS - Pas Mig I Solbjerg

Læs mere om os på
www.pasmigisolbjerg.blogspot.com
Kontakt Mette Blicher Folmer tlf. 5160 2096

 

Åbent brev til Gert Bjerregård

Åbent brev til Per Juncker