Den kollektive trafik i Århus i offentlig høring
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 28. March 2010 16:43

Den fremtidig bus betjening i Solbjerg, giver både bedre og dårligere service

Forslaget til den Kollektive Trafikplan for Århus, er nu udsendt til offentlig høring.
Århus Kommune, Region Midtjylland og Midttrafik har sammen med COWI udarbejdet et forslag til en ny kollektiv trafikplan for Århus-området, som ventes at træde i kraft fra sommeren 2011. Politikerne har nu bedt Midttrafik om at sende trafikplanen i offentlig høring.

En ny linje 20 skal betjener den østlige del af Solbjerg, med en ny endestation omkring Lystenlund. planen er at linjen skal kører 2 gange i timen i dagtimer, og 1 gang i timen i øvrige tidsrum. Den regionale rute 202 omlægges til at køre via Fastrupvej i den vestlige del af Solbjerg. Ruten kører 1 gang i timen i dagtimer og hver anden time i øvrige tidsrum.

Forskellen fra i dag, til den kommende betjening, vil betyde væsentlig dårligere betjening for den vestlige del af Solbjerg, Solbjerg Hovedgade og Fastrupvej.

Frem til og med søndag 25. april kan du kommentere det samlede trafikplanforslag på Midttrafik.dk, og her kan du se hvilke konsekvenser det giver i Solbjerg.