Pressemeddelelse fra Solbjerg IF
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 08. April 2010 23:55
Solbjerg Idrætsforening går nye uprøvede veje

Solbjerg If har i samarbejde med Solbjerg Fællesråd gennemført en brugerundersøgelse og igennem gennem knapt et års analysearbejde i samarbejde med DGI, set og forstået at Solbjergs nuværende faciliteter ikke længere kan leve op til borgernes ønsker om moderne idræts og kultur tilbud.

Ved et møde i Solbjerg Idrætsforening, torsdag den 8. april 2010, blev planen fremlagt for alle afdelinger under SIF, og der var stor tilslutning til, at forretningsudvalget officielt kunne starte op på projekt Solbjerg-Alive.

Der er i forbindelse med projekt Solbjerg-Alive oprettet en hjemmeside, hvor projektet kan følges. Du finder hjemmesiden på www.solbjerg-alive.dk

Læs hele pressemeddelelsen klik på "Læs mere"
Udvidet nyhedstekst

Solbjerg Idrætsforening går nye uprøvede veje

Solbjerg If har i samarbejde med Solbjerg Fællesråd gennemført en brugerundersøgelse og igennem gennem knapt et års analysearbejde i samarbejde med DGI, set og forstået at Solbjergs nuværende faciliteter ikke længere kan leve op til borgernes ønsker om moderne idræts og kultur tilbud.

Ved et møde i Solbjerg Idrætsforening, torsdag den 8. april 2010, blev planen fremlagt for alle afdelinger under SIF, og der var stor tilslutning til, at forretningsudvalget officielt kunne starte op på projekt Solbjerg-Alive.

Hvad er så Solbjerg-Alive

Solbjerg-Alive er et projekt der gør op med idrætsforeningen som den kendes i dag.
Solbjerg-Alive skal være stedet hvor der døgnet rundt, 365 dage om året, er aktivitet for børn, unge og voksne, hvor der er masser af motionstilbud på samme tid for flere målgrupper, hvor man kan gå på bibliotek, til møder, på café eller blot hænge ud med vennerne.
Her er skolen, SFO’en, fritidsklubben og pasningsordninger, i det hele taget, stedet hvor Solbjerg borgerne kan samles.

Den overordnede vision for ”Solbjerg-Alive” er, at flest mulige borgere i området skal bruge faciliteterne i og omkring skolen og hallen og flest mulige skal være aktive, dyrke motion og idræt i hverdagen, samt have kulturelle tilbud i Solbjerg.

Midlet til at opfylde denne vision er et lokalt centre for idræt, kultur og bevægelse, det skal være det centrale mødested for borgerne i lokalområderne.

Solbjergs idé om et sådant center vil blive unikt for Solbjerg og tilpasset lokalområdet med målet om at kunne tilpasse ressourcerne til borgernes ændrede brugsmønster.
Kulturlivet vil samtidig blive styrket, gennem den fleksibilitet projekt Solbjerg-Alive indeholder, så man opnår at kunne fastholde borgernes aktivitet i nærområdet.

Ejerskab af fremtidens idrætsforening

Med indflydelse vil idrætsforeningen ikke blot blive bruger af idrætscentret, men også få medejerskab af og medansvar for, at centret hele tiden udvikles.
Borgerne og andre foreninger i lokalområdet skal også inddrages i udviklingen af idrætscentret, så det kan bliver et samlingssted for idræt, kultur og bevægelse. Derved får hele lokalområdet ejerskab af centret, og man kan udnytte centrets faciliteter bedst muligt og skabe en synergieffekt mellem de forskellige aktiviteter til gavn for alle.

En mulighed for at få skabt midler til den nødvendige modernisering af idrætsfaciliteterne, er at få skabt en bedre drift gennem et større lokalansvar for udnyttelsen og udviklingen af faciliteterne. Ved en mere smidig og direkte forbindelse mellem driften af faciliteten og brugerne, vil kapaciteten af de eksisterende idrætsfaciliteter kunne udnyttes bedre.
For at udnytte ressourcerne bedre, kræve det en ny samarbejdsform mellem Idrætsforeningen og Århus Kommune, en arbejdsform som skal giver idrætsforeningen en større råderet over ressourcerne.

Nye samarbejdspartnere

Projektet er blevet fremlagt i Slutningen af marts, for Solbjergskolen, Solbjerg Fællesråd og PMIS (Pas Mig I Solbjerg), ganske vist kun verbalt, men det blev modtaget med en meget positiv nysgerrighed. Ligeledes er de 2 magistrater, henholdsvis kultur og borgerservice med Marc Perera Christensen som rådmand, og Børn og Unge med Jacob Bundsgaard Johansen som rådmand, informeret om projektet

Et Stort arbejde ligger forude

Med alle afdelingers accept af projektet, kan forretningsudvalget nu starte på planlægningen af Solbjerg-Alive.
Der er allerede planlagt møder med Solbjergskolen og dennes bestyrelse, daginstitutionstilbuddene i Solbjerg, Solbjerg Fællesråd og PMIS.
Resultaterne af disse møder, vil blive implementeret i det endelige projekt, som gerne skulle være helt på plads til august 2010, hvor Forretningsudvalget planlægger at afholde et informationsmøde for alle interesserede borgere i Solbjerg.

Der er i forbindelse med projekt Solbjerg-Alive oprettet en hjemmeside, hvor projektet kan følges. Du finder hjemmesiden på
www.solbjerg-alive.dk


På vegne af forretningsudvalget I Solbjerg Idrætsforening
Erik Hansen, Mogens Lindskrog, Zita Aabrandt Pedersen og Michael Henriksen.