Kollektive Trafikplan
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 16. April 2010 12:50

Foto af Rigmor Korsgaard: Jørgen Dahlgaard, Tranbjerg FællesrådBorgermødet i Solbjerg Fritidscenter

Emnet var den Kollektive Trafikplan, hvor Rigmor Korsgaard og Ango Winther, som repræsentanter fra "Trafik og Veje", fremlagde planer for fremtidens busdrift i Århus Kommune, primært i Solbjerg.

Der var mødt mere end 70 personer op til Borgermødet, som formanden for Solbjerg Fællesråd, Finn Krogslund åbnede ved, at byde alle velkommen.

Efter velkomsten startede Rigmor Korsgaard på, at fremlægge den nye trafikplan. Det var ikke let, da der under fremlæggelsen, blev stillet kritiske spørgsmål fra de tilhørende.

Efter fremlæggelsen var det så muligt, at stille spørgsmål til planen, som generelt blev meget dårligt modtaget.

Portalen har modtaget det materiale Rigmor Korsgaard fremviste på mødet.
Se det her

Vil du læse mere om mødet og find links om emnet, klik på "Læs mere"


Udvidet nyhedstekst

Emnet var den Kollektive Trafikplan, hvor Rigmor Korsgaard og Ango Winther, som repræsentanter fra "Trafik og Veje", fremlagde planer for fremtidens busdrift i Århus Kommune, primært i Solbjerg.

Der var mødt mere end 70 personer op til Borgermødet, som formanden for Solbjerg Fællesråd, Finn Krogslund åbnede ved, at byde alle velkommen.
Efter velkomsten startede Rigmor Korsgaard på, at fremlægge den nye trafikplan. Det var ikke let, da der under fremlæggelsen, blev stillet kritiske spørgsmål fra de tilhørende.

Efter fremlæggelsen var det så muligt, at stille spørgsmål til planen, som generelt blev meget dårligt modtaget.

Borgermøde i Solbjerg Fritidscenter mandag d. 12. april kl. 19.00

Der var flere der spurgte til, hvad grundlaget for planen var. Her svarede Rigmor Korsgaard, at der var foretaget tællinger som viste, hvor mange der stod på og af bussen i Solbjerg. Det undrede mange tilhører, at de mulige passagerer ikke var vægtet særligt højt, da opgaven vel går ud på, at flytte de mange der IKKE tager bussen til, at benytte dem. Igen svarer Rigmor Korsgaard, at der var taget hensyn til de 2832 borgere der bor i Solbjerg, hvilket straks blev kommenteret fra Salen, da man i Århus Kommunes Årsbog for 2010, kan læse at der er 4834 borgere i Solbjerg.

Det kan ligeledes læses i Årsbogen, at der i 2007 var 1575 personer der pendler ud af byen, og det med et grundlag på ca 2000 borgere på arbejdsmarkedet. Det nuværende grundlag er omkring 3000 borgere på arbejdsmarkedet, hvilket giver en kraftig vækst i antallet af borgere der pendler ud af byen. Det er vel disse pendlere, Århus Kommune og Midttrafik burde arbejde på at få ind i busserne.

At der mangler, at blive bygget ca. 300 almennyttige boliger og at der er omkring 230 nye paracelhuse på vej i den nye Lokalplan 854, området øst for Solbjerg, lod ikke til at indgå i grundlaget.

Efter mødet, var flere af tilhørerne målløse over grundlaget for planen og meget utilfredse med det der blev vist frem.

Du kan læse meget mere om den nye trafikplan på Midttrafiks hjemmeside, hvor du også kan komme med din mening eller forslag til en bedre dækning af den offentlige transport i Solbjerg.  Solbjerg Fællesråd tager selvfølgelig alle kommentarerne med i deres svar til høringen, men der skal lyde en opfordring til alle, om selv at komme med deres indsigelser. Fristen for indsigelser er den 25. april 2010.

Borgermødet, der sluttede klokken 21.30, var arrangeret af Solbjerg og Tranbjerg Fællesråd.

Århus Kommunes Årbog 2009 - Midttrafiks Trafikplan - Formular til hørringssvar

Log ind og deltag i Portalens afstemning.

Trøjborg: 1.000 underskrifter mod busplan - Byrådsmedlem forstår frustration på Trøjborg