Høringssvar om ny busplan
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 29. April 2010 21:16

Den nye store busplan bliver næppe ændret på væsentlige punkter, lyder vurderingen

De omkring 600 høringssvar til en omfattende omlægning af den kollektive trafik i Århus giver næppe anledning til at ændre planen på væsentlige punkter, vurderer koordinator Frits Hedegaard, Midttrafik

Alle fællesråd har fået tilbudt et offentligt møde, hvor folk fra Midttrafik kunne orientere om planen. Det har 13 benyttet sig af, og derfra er også kommet input, som indgår i vurderingen.

Der er værd at bemærke, at hovedparten af de fællesråd der takkede ja til orienteringen, var fra yderområderne og ikke fra Århus, Det skal dog retfærdigvis nævnes, at Søren Kristensen,  der bor i kvarteret omkring Søndervangs Allé i Viby, har samlet godt 400 underskrifter i protest mod, at der kommer til at køre så mange busser i kvarteret, at det efter deres mening bliver uudholdeligt at bo der

Læs mere om Midttrafiks koordinator Frits Hedegaards vurdering af høringssvarene, på JP Århus.
Du kan desuden følge og deltage i debatten om emnet JP Århus