Kollektiv Trafikplan Århus
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 16. May 2010 20:51

Solbjerg, en blandt mange

Ni lokalsamfund føler sig hårdt ramt af Midttrafiks og Århus Kommunes omlægning af bybusserne.
Det er, i flg. Århus Stiftstidende, borgere i byerne Tåstrup, Gl. Harlev, Ormslev Harlev, Solbjerg, Studstrup, Hesselballe og
Mundelstrup, der føler sig hårdere ramt end andre, og i nogle landsbyer har mængden af protester været massiv.

Det er sjovt at se, hvordan det er yderområder der giver planerne sure smileys, men kommer man inden for ringvejen er der kun tilfredse smileys.

Det kan komme til at koster kassen, hvis bussen forsvinder. Huspriserne falder nemlig, så snart den offentlige transport stopper. Det kan koste op til 10 procent på husprisen, når bussen forsvinder fra et landsbysamfund. Her i Solbjerg kunne man forestille sig det ville ramme husene i Fastrup, i en eller anden grad.

Stiften om sure smileys. Stiften om faldende huspriser.