Mange bække små
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 24. May 2010 18:42
Mange bække små, gør en stor å -15.383 kroner til idrætten i Solbjerg
 
Solbjerg Idrætsforening har nu på andet år tegnet OK-kort efter sponsoraftale med SuperBrugsen i Solbjerg.

Aftalen går ud på, at OK og Brugsen betaler et beløb for hver liter og hver vask, hvor kunden betaler med et OK-kort tegnet gennem et medlem af Solbjerg Idrætsforening, uanset om brugeren af kortet er medlem af idrætsforeningen. Aftalen gælder for brug på anlægget i Solbjerg.
 
Lørdag den 22 maj, kunne Niels Celund så overrække udbyttet af anden sæson, til idrætsforeningens hovedformand,  Erik Hansen.
 
Beløbet blev på 15.383 kr. mod 11.550 kr. første år.
 
Både Erik Hansen og Niels Celund udtrykker stor glæde over samarbejdet, og har derfor aftalt at fortsætte aftalen i den nye sæson, for både eksistrende og nytegnede kort. Så du kan stadig nå at få et OK-kort og samtidig støtte sporten i Solbjerg.
 
Antallet af kort, og hvor meget de bliver brugt afgør,hvor meget sponsoraftalen kan indbringe til sporten i Solbjerg næste år - vi følger spændt udviklingen.
 
På bestyrelsens vegne
Carsten Frisgaard