Den nye kollektive trafikplan
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 13. June 2010 01:18

Fastrup har tabt, Ingen ændring i trafikplanen

Foto: Kenneth Arndt LønquistDa den nye kollektiv trafikplan var i offentlig høring, indkom der mere end 800 svar, hvoraf cirka 90 procent af høringssvarene var negative.
Planlæggerne har taget hensyn til nogle af de mange svar, omkring 10 af de 18 nye buslinjer, er blevet ændret siden høringen. Justeringerne i forslaget drejer sig hovedsageligt om, at 10 af buslinjerne får et lidt anden ruteforløb end oprindeligt planlagt, men der er ingen ændringer at spore omkring Solbjergs nye linje 20.

Den ny trafikplan skal nu hastes igennem.

Klik på "Læs mere"


Udvidet nyhedstekst

Fastrup har tabt, Ingen ændring i trafikplanen

Da den nye kollektiv trafikplan var i offentlig høring, indkom der mere end 800 svar, hvoraf cirka 90 procent af høringssvarene var negative.
Planlæggerne har taget hensyn til nogle af de mange svar, omkring 10 af de 18 nye buslinjer, er blevet ændret siden høringen. Justeringerne i forslaget drejer sig hovedsageligt om, at 10 af buslinjerne får et lidt anden ruteforløb end oprindeligt planlagt, men der er ingen ændringer at spore omkring Solbjergs nye linje 20.

Den ny trafikplan skal nu hastes igennem.
Stik imod normal procedure skal trafikplanen første- og andenbehandles på et og samme byrådsmøde. Det foregår torsdag 24. juni og er absolut sidste chance for at få planen vedtaget inden sommerferien.
På informationsmødet i Solbjerg Fritidscenter tidligere på året, blev der ellers givet håb om en anden høringsrunde, af både Afdelingsleder Rigmor Korsgaard of Ango Winther. Dette må nok ses som urealistisk.

Regionen skal også spare
En række kommuner og det regionale kontaktråd i Kommunernes Landsforening, protesterer mod busspareplanen, som Region Midtjylland vil gennemføre i løbet af 2011.
Det er først og fremmest udkantsområderne og de mindre kommuner, der kommer til at bløde. Regionen glemmer den opgave, som den har - i særdeleshed i forhold til transport til uddannelsesinstitutioner,
Dette er jo ikke uvæsentligt, når Midttrafik har tænkt sig at Fastrup skal betjenes af en regional bus.

Dårlig planlægning får nu konsekvenser
Der er måske noget rigtigt i Leif Jansson fra Møllegårdsparken, som i sit læserbrev skriver:
Fra 1971, da Århus blev sammenlagt med adskillige forstadskommuner, har den overordnede kommuneplanlægning været, at der skulle udbygges i de "nye" kommuner og der skulle være "grønne kiler" mellem Århus og de nye forstæder. Følgelig er grundudstykningerne i væsentligt omfang sket i periferien af Århus - Beder, Malling, Hjortshøj, Harlev, Solbjerg m.fl. og dermed tilvæksten af kommunens stigende befolkningstal.

Og Leif Jansson fortsætter: Ønskes der flere kunder i butikken, må servicen udvides. Det sker ikke ved betjening af ca. 400 husstande med en rutebil styret fra Vejle og forbindelse hver anden time.

Det har ikke været muligt at se, hvordan omlægningen af fartdæmpningen på Østergårdsvej skal foregå, men at den skal laves om er rimelig sikkert, da det ikke er let at komme om med en ledbus, som jo ofte betjener Solbjerg.

JP-Århus "Protester mod busplan bliver hørt" - "Kolossal interesse for nye busruter"
Stiften "Dårlig planlægning får nu konsekvenser" - "Ny busplan skal hastes igennem"
Århus Kommune "Vedtagelse af endelig kollektiv trafikplan" - "Kollektiv trafikplan klar til at blive vedtaget"
Midttrafik "Århus: Vedtagelse af endelig kollektiv trafikplan"