Lokalplan 884
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 14. June 2010 22:02

Lokalplan nr. 884. for område til boliger ved Højlundsparken vedtaget.

På Århus Kommunes Byrådsmøde onsdag den 9. juni blev lokalplam 884 vedtaget.

Lokalplanen fastlægger, at området kan udstykkes til i alt 9 grunde, fra ca. 800-1000 m², foruden en eksisterende villa.
På det vestlige ubebyggede areal grupperer grundene sig rundt om en grønning.
Ved den eksisterende villa udstykkes der en grund nord og en grund syd for villaen.

Læs mere her