Solbjerg Fællesråd - Borgermøde om Kæmpevindmøller
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 06. September 2010 10:44

Borgermøde om
Kæmpevindmølle ved Solbjerg


Fritidscenteret torsdag den 9.9.2010 kl. 19:00

På grundlag af en del henvendelser fra bekymrede borgere indkalder Solbjerg Fællesråd
til et borgermøde om kommunens planer for at udlægge et område lige syd for Solbjerg
til etablering af en Kæmpevindmølle - eller flere lidt mindre.

Læs hele invitationen fra Solbjerg Fællesråd, klik på "læs mere"

Læs også indlæg i Portalens forum
hvor du også er velkommen til at komme med din kommentar.


Udvidet nyhedstekst
SOLBJERG FÆLLESRÅD
Solbjerg 31.08.10.
 
Borgermøde om Kæmpevindmølle ved Solbjerg

Fritidscenteret torsdag den 9.9.2010 kl. 19:00

På grundlag af en del henvendelser fra bekymrede borgere indkalder Solbjerg Fællesråd til et borgermøde om kommunens planer for at udlægge et område lige syd for Solbjerg til etablering af en Kæmpevindmølle - eller flere lidt mindre.

Bekymringerne er flere bl.a.: 

• Værditab på ejendomme
• Støj
• Sundhedsskadelig lavfrekvent støj
• Skygger og reflekser fra vinger samt advarselsblink til fly monteret øverst på møllen 

Hovedlinjerne i planlægningen fremgår afvedhæftet kopi af folderen 'OFFENTLIG HØRING OM
VINDMØLLE VED SOLBJERG'. Høringsperioden er fra den 18.8.2010 -15.9.2010. Indsigelser
og forslag skal altså snarest indsendes som brev eller e-mail til de i folderen anførte adresser.
Kommunen har annonceret planerne i bl.a. Århus Onsdag og sikkert også andre steder, men ikke
direkte til de borgere, som bliver berørt heraf. I praksis er det nok de fleste i Solbjerg. 

Den foreløbige dagsorden for mødet den 9.9.2010 kl. 19:00 er som følger:
1. Indledning v. Gunner Thomassen
2. Regler omkring placering af vindmøller v. kommunen
3. Planer omkring et vindmølleprojekt v. Erling Salling Olesen fra firmaet Ecopartner Aps, som er projektmager for eventuel vindmøllebyggeri
4. Gennemgang af Kommunalplanlægningens oplysninger om vindmølleplaner i alternative faser v. Gunner Thomassen
5. Naboerfaringer med møller v. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
6. Værditab og erstatningssager ved opsætning afkæmpevindmøller v. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
7. Eventuelt og opsamling på mødet.

Erfaringsmæssigt kan vi blive mange, så pladserne besættes efter 'først til mølle' princippet. 

På vegne af SOLBJERG FÆLLESRAD
Gunner Thomassen
Næstformand.