Ny forening på vej i Solbjerg
Skrevet af kenneth arndt lønquist d. 10. September 2010 22:50
Ny forening blev præsenteret på borgermødet

I forbindelse med Borgermødet om kæmpevindmøllen i Astrup, vil der blive stiftet en ny forening ’Solbjerg Gruppen – Nabogruppe til påtænkt Kæmpevind-mølle'. Foreningen tilknyttes LNtK (Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller) og arbejde ud fra LNtK's formålsparagraffer.

Der vil blive indkaldt til stiftende generalforsamling i uge 38 enten tirsdag den 21.9.2010 eller torsdag den 23.9.2010 til alle Solbjerg borgere som har afleveret navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, på den fællesindsigelse der var fremlagt ved Borgermødet.
Indkaldelsen til den stiftende generalforsamling vil komme i e-mailform, så e-mailadressen er et krav for at blive indkaldt.

Deltog du ikke i Borgermødet,men ønsker at komme med til den stiftende generalforsamling, kan du sende dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til
solbjerg.gruppen@privat.dk

Der blev på mødet opfordret til at alle der er i mod møllen, sender indsigelser til Århus Kommune på adressen:
ÅRHUS KOMMUNE, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8000 Århus C. eller på Email til
PLANLAEGNINGOGBYGGERI@AARHUS.DK inden den 15. september 2010.

Her kunne man underskrive den fælles indsigelse, som det var muligt at underskrive på Borgermødet. De afgivede Underskrifter er sendt til Århus Kommune

Klik på "Læs mere" for at se det materiale der plev præsenteret på Borgermødet, og find links til LNtK

Udvidet nyhedstekst
Materiale der blev præsenteret på Borgermødet

Indlæg fra Gunnar thomassen
Indlæg fra århus Kommune
Informationsfolder fra Århus Kommune
Udleveret materiale ved borgermødet

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

EcoPartner APS, Erling Salling Olesen ønskede ikke at udlevere sit fremviste materiale.

EcoPartner APS