Ny forening i Solbjerg
Skrevet af webmaster d. 19. October 2010 16:10

Ny forening i Solbjerg

Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose

Den 9.9.2010 afholdte Solbjerg Fællesråd informationsmøde i Fritidscenteret omkring planerne for etablering af en Kæmpevindmølle i området syd Astrup-Bøgeskov Mose.
Salen var fyldt, så vi har været godt 100 personer tilstede.

Som det blev annonceret i forbindelse med borgermødet blev der kort efter indkaldt til en stiftende generalforsamling i en forening, som skal arbejde med det, der af mange opfattes som et kæmpe problem – Kæmpevindmøllen.

Den stiftende generalsorsamling blev afholdt i Fritidscenteret den 23.9.2010 og foreningen blev stiftet med navnet ’Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose’. Der blev fastlagt vedtægter, hvor formålsparagraffen er ’at arbejde aktivt for at hindre bygningen af en påtænkt Kæmpevindmølle syd for Solbjerg ved Astrup Mose’.
På generalforsamlingen valgtes formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Efter et konstituerende bestyrelsesmøde den 4.10.2010 er bestyrelsen sammensat, som følger:

Gunner Thomassen, Formand
Kenneth Lønquist, Næstformand
Jens Møller Nielsen, Kasserer
Claus Lomborg, Sekretær
Christian Buhl, Bestyrelsesmedlem

På foreningens web-side
www.solbjerg-gruppen.dk kan findes yderligere information i takt med at siden opdateres.