Solbjerg Søsport afholder generalforsamling
Skrevet af webmaster d. 29. January 2012 16:34

Hermed indkaldelse og dagsorden til årets generalforsamling i Solbjerg Søsport:

Generalforsamling
Onsdag den 22. februar 2012 kl. 19.30
i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade

Vi drøfter den kommende sæson for roere, kajakroere og optimister.
Der er ost, rødvin og kaffe, og vi håber, at rigtig mange vil møde op.

Bestyrelsen, Solbjerg Søsport

se hele dagsorden ved at klikke på "Læs Mere"


Udvidet nyhedstekst

Generalforsamling i Solbjerg Søsport:

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
Indlæg fra kajak, ro og optimist afdelingerne.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2011
4. Fastlæggelse af kontingent 2012
5. Fremlæggelse af budget 2012

Pause

6. Indkomne forslag (Til formanden, Peter Munkvad, peter@munkvad.dk senest d.15.02.12)
7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Helle Juul, Helle Jespersen, Marianne Ø. Jensen og Peter Munkvad, samt suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt