Generalforsamling i Søsporten
Skrevet af webmaster d. 15. January 2013 18:04

Generalforsamling i Solbjerg Søsport

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.30 i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2012
4. Fastlæggelse af kontingent 2013
5. Fremlæggelse af budget 2013

Pause med kaffe, ost og vin

6. Indkomne forslag (Sendes til formand Jesper Bolvig, på Email senest d.19.02.2013)
7. Valg til bestyrelsen.
8. Oprettelse af en bådbro arbejdsgruppe
9. Eventuelt

Vi glæder os som sædvanlig til at se rigtig mange til denne hyggelige aften.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Søsporten