Generalforsamling i SuperBrugsen 2013
Skrevet af webmaster d. 10. April 2013 16:33

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Solbjerg.

Onsdag den 24. april kl. 19.30 i Solbjerg Fritidscenter.


Efter generalforsamlingen er brugsen vært ved et let traktement og den lokale stand-up komiker Niels Peter Henriksen afslutter aftenen med et indlæg.

Med venlig
hilsen
bestyrelsen

Dagsorden kan ses ved at klikke på "Læs Mere" ----->


Udvidet nyhedstekst

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Solbjerg.
Onsdag den 24. april kl. 19.30 i Solbjerg Fritidscenter.

Dagsorden iflg. lovene:

1: valg af ordstyrer og stemmetæller
2: Bestyrelsens beretning
3: Forelæggelse af årsrapport
4: Forslag fra bestyrelsen
5: indkomne forslag
6: valg til bestyrelsen
På valg er: Rita Brarup, Kim Lauritsen og Carsten Frisgaard. (alle villige til genvalg)
7: valg af suppleant
8: Eventuelt