Midttrafik har igen forringet servicen til og fra Solbjerg
Skrevet af webmaster d. 01. July 2015 23:34

Bedre kollektiv trafik mellem 8355 Solbjerg og Aarhus

En stigende utilfredshed med Midttrafiks omlægning af rute 20 mellem Solbjerg og Aarhus, har skabt en stor debat i Solbjerg.

En borger i Solbjerg, Helle Østergård, har derfor startet en underskriftsindsamling, for at få Midttrafik til at indse at omlægningen bør laves om igen.

På skrivunder.net starter Helle Østergårds beskrivelse om forholdene med den kollektive trafik til og fra Solbjerg således:

Ved indførelse af den nye køreplan (2015 – 2016) for Aarhus Sporvejes rute 20, er der igen gennemført forringelser i den kollektive trafik for borgerne i den sydligste del af Aarhus Kommune.

Ruteændringen betyder at borgerne bliver berøvet endnu et vigtigt trafikknudepunkt, Harald Jensen Plads og ruten er blevet længere i både kilometer og tid.

I 2011 omlagde man ruten til ikke at køre over Viby Torv, til stor gene for borgere som benytter skoler, uddannelsesinstitutioner, speciallæger - og behandlere, indkøbsmuligheder, omstigningsmuligheder mv. i og omkring Viby.

I 2011 afskar man ligeledes hele Fastrup-delen af Solbjerg i en ny ruteføring, hvilket betød at mange ældre og dårligt gående borgere fik indskrænket, ikke bare deres muligheder for lægebesøg og handel andre steder i Solbjerg, men ligesom de øvrige borgere, alle faciliteter vedr. Viby Torv.

 

På nuværende tidspunkt har mere end 400 allerede skrevet under på underskriftsindsamlingen for at få ændret ruten tilbage igen.

Du kan læse hele Hells Østergårds beskrivelse på skrivunder.net, hvor du også kan skrive under og/eller kommentere Helle Østergårds initiativ.